TRIDUUM PASCHALNE
poniedziałek, 04 kwietnia 2011 14:49

Tajemnica Męki i Zmartwychwstania Chrystusa stanowi centrum Dobrej Nowiny, którą Kościół, powinien głosić światu (por. KKK 571). W sposób szczególny wyraża się to w liturgii, podczas obchodów tzw. Triduum Paschalnego. Rozpoczyna się ono Mszą Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek wieczorem, a kończy drugimi nieszporami Niedzieli Zmartwychwstania. Trzy dni Chrystusa ukrzyżowanego, pogrzebanego i zmartwychwstałego stanowią trzy nierozłączne etapy jednego wydarzenia zbawczego - Paschy Chrystusa. Nie można bowiem oddzielić od siebie Chrystusowego Krzyża i Zmartwychwstania. Niezwykle bogata jest symbolika Triduum Paschalnego.

WIELKI CZWARTEK - godz. 18.oo
Msza Wieczerzy Pańskiej, przypominająca Ostatnią Wieczerzę, kiedy to Jezus ustanowił sakramenty Eucharystii i Kapłaństwa. Gromadzimy się wokół Chrystusa Pana jak uczniowie na Ostatniej Wieczerzy. Jezus zaprasza nas do wspólnego stołu. Weźmie chleb i wino i przemieni je w swoje Ciało i Krew, aby nas nakarmić. Liturgia tego wieczoru obejmuje również wzruszający obrzęd umycia nóg dwunastu wybranym osobom oraz przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy. Dziękując za dar Eucharystii trwamy na adoracji aż do liturgii Wielkiego Piątku.

WIELKI PIĄTEK - godz. 17.oo
Pamiątka Męki i Śmierci Pana Jezusa. W tym dniu Kościół nie sprawuje Mszy świętej - obowiązuje post ścisły. Liturgia popołudniowa zaprasza na rozważanie biblijnego opisu Męki Pańskiej, uczczenie Krzyża Świętego oraz adorację Pana Jezusa w Grobie Pańskim. Adoracja indywidualna będzie trwać aż do północy. Wielki Piątek jest dniem miłosierdzia, przebaczenia i szczerej odnowy życia chrześcijańskiego.

WIELKA SOBOTA - WIGILIA PASCHALNA -  godz. 19.oo
Ciało Jezusa spoczywa w Grobie - nawiedzamy Grób Pański, trwamy na modlitwie i w oczekiwaniu na Zmartwychwstanie. W godzinach przedpołudniowych odbywa się tradycyjne błogosławieństwo pokarmów na Stół Wielkanocny: od godz. 9.00 do 13.00 (co 20 minut).
Wieczorem po zachodzie słońca rozpoczyna się uroczysta liturgia Wigilii Paschalnej. Jest to najważniejsza liturgia całego roku kościelnego - wtedy rozbrzmiewa po raz pierwszy radosne Alleluja, biją dzwony, a Kościół przeżywa radość Zmartwychwstania i głosi chwałę Chrystusa. Liturgia Wigilii Paschalnej obejmuje obrzęd błogosławieństwa światła, orędzie paschalne, rozbudowaną Liturgię Słowa, Liturgię chrzcielną z odnowieniem przyrzeczeń i wreszcie Liturgię Eucharystyczną.

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA
Największe Święto uczniów Jezusa. Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. Wyruszamy o świcie na uroczystą procesję za Chrystusem Zmartwychwstałym, aby wyznać naszą wiarę w Jego zwycięstwo nad śmiercią i szatanem. Msze św. w tym dniu:  6.00 (Rezurekcja), 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 16.00, 18.00.

 
Witaj !

Jesteś na stronie Rzymskokatolickiej Parafii Niepokalanego Serca NMP w Kielcach.


Na zdjęciu: kościół parafialny przy ul. Urzędniczej

 

Parafia należy do dekanatu Kielce-Zachód diecezji kieleckiej.

Założona w 1939. Jest obsługiwana przez księży diecezjalnych.

Liczba mieszkańców: 8791


Proboszcz:
ks. Tadeusz Musiał, kap. J. Św., KHK, wyśw. 1979, mian. 2007

Wikariusze:
ks. Tomasz Prędotka, dr teol., wyśw. 2008, mian. 2020
ks. Marcin Jaworski, mgr teol., wyśw. 2009 ,mian. 2020

ks. Rafał  Palacz, mgr lic teol., mian. 2018

Na terenie Parafii mieszka: 
ks. prof. dr hab. Wojciech Misztal, wyśw. 1987 (pracownik Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie)

 

Historia Kościoła i parafii Niepokalanego serca N. M. P. rozpoczyna się w roku 1946, kiedy na żądanie władz wojskowych pełniący funkcję kościoła parafialnego kościół N.M.P. Królowej Polski został przekazany kapelanowi Ludowego Wojska Polskiego i stał się kościołem garnizonowym.
Tym samym parafia pozostała bez Domu Bożego.
Ówczesny proboszcz Ksiądz Michalski podjął natychmiast starania o budowę nowego kościoła.
I tak w 1947 roku, według znakomitego projektu Stanisława Skibniewskiego, powstał przy ul. Urzędniczej w Kielcach kościół Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny.
Jako materiał do budowy kościoła wykorzystano deski z rozebranych baraków, w których niemieccy naziści przetrzymywali jeńców wojennych.
25 maja 1947 roku (w Zielone Świątki) został poświęcony kamień węgielny pod budowę kościoła, a już 07 grudnia 1947 roku odbyło się uroczyste poświęcenie nowego kościoła.

 
<< pierwsza < poprzednia 101 102 103 104 105 następna > ostatnia >>

Strona 105 z 105