Warunki konieczne do zyskania odpustu zupełnego.
sobota, 02 listopada 2019 16:37

  1. Warunki konieczne do zyskania odpustu      zupełnego.

 

 

Darowania kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co do winy w Sakramencie Pokuty i Pojednania, czyli odpustu dostępuje tylko wierny, który jest odpowiednio dysponowany i wypełniający określone warunki

 

 

 

 

 

 

§ 1 Aby otrzymać odpust zupełny, oprócz wykluczenia przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, także lekkiego, konieczne jest wykonanie czynu obdarzonego odpustem i spełnienie trzech warunków: spowiedź sakramentalna, komunia eucharystyczna i modlitwa według intencji Ojca Świętego.

§ 2 A jedną spowiedzią sakramentalną można zyskać kilka odpustów zupełnych, podczas gdy z jedną Komunia Świętą i jedną modlitwą według intencji Ojca Świętego zyskuje się tylko jeden odpust zupełny.

§ 3 Te trzy warunki mogą być wykonane kilka dni przed lub po wypełnieniu czynu obdarzonego odpustem2. Jednakże zaleca się, aby Komunia Święta i modlitwa według intencji Ojca Świętego były w dniu, którym wykonuje się przewidziany czyn obdarzony odpustem.

§ 4 Jeśli jest brak pełnej dyspozycji, albo nie został wypełniony w pełni czyn obdarzony odpustem i nie zostały spełnione trzy warunki, zyskuje się tylko odpust częściowy.

§ 5 Wypełnia się w pełni warunek modlitwy według intencji Ojca Świętego omawiając według jego intencji jeden raz ?Ojcze nasz?? i jeden raz "Zdrowaś Maryjo?". Pozostawia się także dowolność każdemu wiernemu, aby odmówił pobożnie jakąkolwiek inną modlitwę według osobistej pobożności.


  1. Odpust za zmarłych.


IV edycja Enchiridion indulgentiarum z 1999 r. odnośnie do odpustu za zmarłych, podaje następujące zasady, jakie wierni mają spełnić, aby móc zyskać łaskę odpustu zupełnego, bądź częściowego, który w tym przypadku ofiaruje się tylko za zmarłych.


Odpust za zmarłych3:


§ 1. udziela się odpustu zupełnego wiernemu, który ofiarowuje się tylko za dusze w Czyśćcu, gdy:

1. w poszczególne dni od 1 do 8 listopada, pobożnie nawiedzi się cmentarz i pomodli się za zmarłych, także w sposób myślny;

2. w dniu, w którym obchodzi się Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych nabożnie nawiedzi się kościół lub kaplicę i odmówi się Ojcze nasz i Wierzę w Boga.

§ 2. Udziela się odpustu częściowego wiernemu, który ofiarowuje się tylko za dusze w Czyśćcu, gdy:

1. pobożnie nawiedzi się cmentarz i pomodli się za zmarłych, także w sposób myślny;

2. pobożnie odmówi się Jutrznię lub Nieszpory z Oficjum za zmarłych lub inwokację Wieczny odpoczynek racz im dać Panie,