Uroczystość Wszystkich Świętych

1. Dziś przeżywamy Uroczystość Wszystkich Świętych - dzień wielkiej radości z wiecznej chwały do jakiej zostały wprowadzone niezliczone rzesze ludzi miłujących Boga. Dzisiejsza niedziela - 1 listopada - jest w tym roku jednocześnie niedzielą adoracyjną i budowlaną w naszej Parafii.
Po Mszy św. o godz. 8.00 spotkanie Kół Różańcowych.

Jutro Dzień Zaduszny - wspominamy tych, którzy jeszcze przechodzą przez czyśćcowy ogień by móc stanąć jako święci przed tronem Najświętszego Boga. Dopomóżmy tym zmarłym naszą modlitwą i ofiarowanym w ich intencji odpustem. Msze Święte 2 listopada będą sprawowane o godz. 7.00,  8.00,  9.30,  16.00,  18.00. W Dzień Zaduszny po Mszy Świętej o godz.18.00 będzie sprawowana procesja z nabożeństwem za zmarłych. Po zakończeniu wspólnej modlitwy będzie poświęcenie zniczy i złożenie przy Krzyżu Misyjnym.

2. Penitencjaria Apostolska aby umożliwić uzyskanie odpustu zupełnego wiernym nawiedzającym cmentarz i modlącym się za zmarłych przez poszczególne osiem dni listopada informuje, że dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone. Również odpust zupełny związany z dniem 2 listopada jest  przeniesiony na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych.   

Aby uzyskać łaskę odpustu zupełnego w wybrane dni listopada należy:
- nawiedzić pobożnie cmentarz i pomodlić się tam modlitwą Ojcze nasz i Wierzę w Boga
- uczestniczyć tego dnia we Mszy Świętej i przyjąć godnie - czystym sercem (w stanie  łaski uświęcającej) Komunię Świętą
- odmówić modlitwę w intencjach, w jakich modli się Papież   
- brak przywiązanie do grzechu
Każdego dnia można uzyskać jeden odpust za jednego zmarłego.
Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze względu na zakazy gromadzenia się lub odbywaną kwarantannę, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko będą się łączyć duchowo z wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte oraz jeśli wykluczą wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mają intencję - kiedy to tylko będzie możliwe - spełnić trzy zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego). Te osoby, aby uzyskać odpust zupełny powinny odmówić pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny (na przykład jutrznię i nieszpory z oficjum Liturgii godzin za zmarłych, Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia i inne modlitwy za zmarłych bliskich ich sercu); podjąć medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych lub też wypełnić uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu swoich cierpień.
3.  W tym tygodniu przypada także:
I czwartek miesiąca - Msza św. o Jezusie Chrystusie Najwyższym i  Wiecznym Kapłanie o godz. 18.00. Po Mszy Świętej wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwy błagalne o nowe i święte powołania do życia kapłańskiego i zakonnego.

I piątek miesiąca - Msza św. wotywna o Sercu Pana Jezusa o godz. 8.00
i wieczorem o godz. 18.00 połączona z kazaniem i adoracją Najśw. Sakramentu. Spowiedź pierwszopiątkowa będzie tego dnia: rano - podczas każdej Mszy Św., a popołudniu od godz. 17.00. Msza wieczorna będzie sprawowana za Zmarłych polecanych w Wypominkach, a po Eucharystii modlitwa wypominkowa przed Najświętszym Sakramentem..
I sobota - Msza św. wotywna o Niepokalanym Sercu Maryi połączona
z kazaniem oraz wystawieniem Najśw. Sakramentu o godz. 8.00 rano.

W przyszłą niedzielę - 8 listopada zapraszamy po Mszy Świętej o godz. 18.00 na kolejny w naszej Parafii Męski Różaniec.

4. W tym tygodniu wspominamy:   
poniedziałek - Wszystkich Wiernych Zmarłych   
środa - św. Karola Boromeusza

5. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do wieczności:   
śp. Józef  Kuta z ul. Urzędniczej
śp. Maria Wypiórkiewicz z ul. Urzędniczej
śp. Tadeusz  Kordyzon z ul. Szkolnej
Tych zmarłych oraz wszystkich zmarłych parafian  przez wstawiennictwo Matki Bożej polećmy Bożemu Miłosierdziu. Zdrowaś Maryjo... Wieczny odpoczynek...
Ks. Proboszcz