Witaj !

Jesteś na stronie Rzymskokatolickiej Parafii Niepokalanego Serca NMP w Kielcach.


Na zdjęciu: kościół parafialny przy ul. Urzędniczej

 

Parafia należy do dekanatu Kielce-Zachód diecezji kieleckiej.

Założona w 1939. Jest obsługiwana przez księży diecezjalnych.

Liczba mieszkańców: 8791


Proboszcz:
ks. Tadeusz Musiał, kap. J. Św., KHK, wyśw. 1979, mian. 2007

Wikariusze:
ks. Tomasz Prędotka, dr teol., wyśw. 2008, mian. 2020
ks. Marcin Jaworski, mgr teol., wyśw. 2009 ,mian. 2020

ks. Rafał  Palacz, mgr lic teol., mian. 2018

Na terenie Parafii mieszka: 
ks. prof. dr hab. Wojciech Misztal, wyśw. 1987 (pracownik Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie)

 

Historia Kościoła i parafii Niepokalanego serca N. M. P. rozpoczyna się w roku 1946, kiedy na żądanie władz wojskowych pełniący funkcję kościoła parafialnego kościół N.M.P. Królowej Polski został przekazany kapelanowi Ludowego Wojska Polskiego i stał się kościołem garnizonowym.
Tym samym parafia pozostała bez Domu Bożego.
Ówczesny proboszcz Ksiądz Michalski podjął natychmiast starania o budowę nowego kościoła.
I tak w 1947 roku, według znakomitego projektu Stanisława Skibniewskiego, powstał przy ul. Urzędniczej w Kielcach kościół Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny.
Jako materiał do budowy kościoła wykorzystano deski z rozebranych baraków, w których niemieccy naziści przetrzymywali jeńców wojennych.
25 maja 1947 roku (w Zielone Świątki) został poświęcony kamień węgielny pod budowę kościoła, a już 07 grudnia 1947 roku odbyło się uroczyste poświęcenie nowego kościoła.