Niedzielna msza św. dla dzieci

Niedzielna msza święta dla dzieci w każdą niedzielę roku szkolnego o godz. 11:00.

Takie Msze połączone są z dialogowaną homilią, żywym śpiewem i aktywnym udziałem dzieci w liturgii mają służyć lepszemu przeżywaniu i rozumieniu przez dzieci tajemnicy Eucharystii.

Podczas Mszy śpiewa schola dziecięca "Dzieci Niepokalanej".

Serdecznie zapraszamy!