Drodzy Wierni i Duszpasterze diecezji kieleckiej!

Papież Franciszek w encyklice Laudato si proponuje „zatrzymać się na chwilę, by zastanowić się, co dzieje się w naszym wspólnym domu” (Laudato si, 17). Naszym wspólnym Domem jest rodzina, parafia, miasto, wioska, a w sensie szerokim cała Polska – nasza Ojczyzna. Dlatego w klimacie walki „dobra ze złem”, bardzo proszę o modlitwę o poszanowanie ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci i o ducha obywatelskiego wyrażającego się w trosce o to, kto zarządza naszym Domem, naszymi miastami i gminami. Podejmujmy więc właściwe decyzje, nie tylko w roku wyborów samorządowych, ale w każdych, innych okolicznościach, aby nasz Dom był ewangelicznie dobry, pełen szacunku do wszystkich jego mieszkańców i otwarty na wielki Boży dar jakim jest życie.

Wasz Biskup
† JAN PIOTROWSKI

Dzisiaj święto Miłosierdzia Bożego. W bogatej tradycji Kościoła święto Miłosierdzia Bożego jest stosunkowo nowe, pojawiło się całkiem niedawno. Pomimo to często nie znamy jego historii, a także ogromnego znaczenia, jakie niesie ze sobą orędzie miłosierdzia. Dlatego zachęcam szanownego Czytelnika do pogłębienia swojej wiedzy na ten temat, choćby przez lekturę tego skromnego artykułu.

Można powiedzieć, że po raz pierwszy święto Miłosierdzia Bożego obchodziła siostra Faustyna w ciszy własnej celi zakonnej w roku 1934, z polecenia Pana Jezusa, jakie otrzymała w swoim prywatnym objawieniu. Rok później celebrowały je już wszystkie siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w klasztorze w Krakowie-Łagiewnikach. To właśnie Łagiewniki stały się centrum kultu Bożego Miłosierdzia w czasie wojny, a szczególnie po jej zakończeniu, ponieważ tam znajduje się grób św. Faustyny, a także obraz namalowany według jej objawień. Również Wilno odegrało tu znaczącą rolę, jednak po przesunięciu granic znalazło się ono na terytorium Związku Radzieckiego, co spowodowało polityczną i ideologiczną barierę w rozszerzaniu się tego kultu. W 1946 roku Konferencja Episkopatu Polski, na czele z prymasem kardynałem Augustem Hlondem, skierowała prośbę do Kongregacji Dyscypliny Sakramentów o zatwierdzenie święta Bożego Miłosierdzia w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, które zaaprobowane zostało przez kardynała Adama Sapiehę dla krakowskich Łagiewnik.

Ze zmartwychwstania Twego, Chryste, niech niebo i ziemia się radują!

Wielkanocny poranek przynosi nam stale aktualne orędzie: Zmartwychwstał Chrystus! Nowina, która rozbrzmiewała w Jerozolimie ponad dwadzieścia wieków temu, wciąż brzmi w Kościele, a w jego sercu nieustannie trwa niezłomna wiara Maryi i innych niewiast. W dzień po szabacie, wczesnym rankiem, kobiety zastają pusty grób, a sam Jezus później ukazuje się Marii Magdalenie, innym niewiastom i apostołom. To spotkanie budzi w nich wiarę w Pana, który pokonał śmierć, żyje i więcej już nie umiera.

 

Drodzy Parafianie, Sympatycy, parafialni Rodacy oraz Goście, tworzący Wspólnotę przy Sercu Maryi Niepokalanej w Kielcach!

Chrystus Zmartwychwstały podąża przed nami do domu swojego Ojca, gdzie - jak wierzymy wszyscy będziemy żyli jako jedna rodzina, dzieci jednego Ojca. Za Jezusem, który jest z nami do końca czasów, musimy wiernie podążać przez zmieniający się świat. W naszych sercach jest ból i radość, na naszych twarzach uśmiech i łzy, ale takie jest nasze ziemskie życie. Niech Chrystus, który zwyciężył śmierć i szatana, wspiera Was w Waszym codziennym życiu, niech każdego dnia obdarza Was i Wasze rodziny nadzieją, która potrzebna jest do tego, aby stawiać czoło trudnościom życia. Spotkanie ze zmartwychwstałym Chrystusem niech umocni w Was pragnienie życia wiecznego.

Życzymy Wam i Waszym Rodzinom radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego!

Duszpasterze
Parafii Niepokalanego Serca NMP w Kielcach